Discussiestuk

Discussiestuk ten behoeve van het rondetafelgesprek over seksueel misbruik in noodhulp geïnitieerd door de 2e Kamer commissie Buitenlandse Handel/ Ontwikkelingssamenwerking; 26 Maart 2018

DUTCH ONLY: in this short piece, Hilhorst highlights five points of attention and places the discussion about SEA within her context.