Debate

// CANCELED //
Humanitarian Aid and the echoes of a colonial past

Humanitarian Aid and the echoes of a colonial past
*** Due to the Covid-19 outbreak and the measures taken, this debate is canceled and will be postponed. As soon as there is more information on a new date we will update this event page ***

On 26 March KUNO and Humanity House present a new debate in our ‘Hot Humanitarian Topics’ series. This time we will talk about humanitarian aid and (neo-)colonialism. This topic is widely debated in our every-day life, in discussions on street names and expositions in museums, as well as in development cooperation and the white saviourism complex of well-meaning volunteers. In the humanitarian sector the debate is still in its early stages, but in receiving countries as well as at universities questions start to arise: is international humanitarian aid – probably unconscious – driven by colonial mechanisms? Or even stronger: is humanitarian aid a form of neo-colonialism? 

Since nuanced expressions are of huge significance in a debate on neo-colonialism we have decided to execute the debate in Dutch. The rest of the invitation will therefore also be in Dutch. An English report will follow after the event has taken place.

Humanitaire Hulp en de echo’s van het koloniaal verleden.

Het gesprek over de erfenis van onze koloniale denkpatronen woedt overal welig. Van de straatnaamborden tot in de musea, van het white saviorism complex van goedbedoelende vrijwilligers tot ontwikkelingssamenwerking. Maar hoe zit dat eigenlijk in de humanitaire hulp? In ontvangende landen en op universiteiten woedt een nieuw debat: wordt de internationale noodhulp – vermoedelijk zonder het zelf te beseffen – gestuurd door koloniale mechanismen? Of sterker nog: is de (nood)hulp een vorm van neokolonialisme?

Als een land wordt geteisterd door een natuurramp of een oorlog, dan bieden we hulp. Het credo is helder: als er mensen doodgaan, proberen noodhulporganisaties levens te redden. En toch knaagt het want de mensen voor wie de hulp is bedoeld worden nog altijd slecht betrokken bij het organiseren ervan. Ook humanitaire studies worden steeds meer bekritiseerd omdat deze vooral uitgevoerd worden door mensen uit het noorden en de vraag rijst of de ethische principes die aan de basis van de humanitaire hulp liggen –gelijke hulp voor iedereen- in de praktijk wel zo gelijkwaardig worden toegepast.

Tijdens het vierde Humanitaire Hangijzer gaan Humanity House en KUNO dit gevoelige gesprek over koloniale denkpatronen in de humanitaire hulp verkennen. Zijn er koloniale denkpatronen die de organisatie van de humanitaire hulp sturen, waar uit zich dat in? Hoe kunnen we dat herkennen en hoe kunnen we dat bijsturen?

Over de sprekers:

Key note spreker is Kiza Magendane. Magendane is scherpe onafhankelijke criticaster van de organisatie van de Nederlandse hulpverlening. Zowel als journalist als in zijn werkzaamheden bij ‘The Broker’, het kennisplatform voor internationale samenwerking. Voor deze avond is hij uitgenodigd om de noodhulp sector eens onder de loep te nemen en te bekijken in hoeverre koloniale denkstructuren hier nog aan de organisatie ten grondslag liggen.

Thea Hilhorst is hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit. Ze is gespecialiseerd in de ontwikkeling van gebieden die getroffen zijn door rampen of conflicten en het principe van “localisation”; de vraag hoe hulpverlening bij noodsituaties zo georganiseerd kan worden dat er sprake is van een samenwerking in plaats van het eenzijdig aansturen van de hulp vanuit de donor landen.

Suying Lai is hoofd humanitaire hulp bij Oxfam Novib. Ze is verantwoordelijk voor de programma ontwikkeling, fondsenwerving en coordinatie tussen nationale kantoren en Den Haag tijdens een ramp. Tijdens crisis en conflict situaties is Suying ook betrokken bij lobby en advocacy. Suying is begonnen bij Oxfam Novib als beleidsadviseur humanitaire hulp, inmiddels werkt ze er al 10 jaar en heeft verschillende functies vervuld. Suying heeft haar werktelefoon altijd bij de hand en houdt van de spanning van haar baan.

Overige sprekers worden binnenkort bekendgemaakt

Foto: Sven Scholten

More events